SHLP
Collections et musées
Rubrique rédactionnelle SHLP
Manifestations culturelles
Annonces diverses
Stypendium
Catalogues électroniques
Horaires d'ouverture / godziny otwarcia
Contacts
Liens
  Annonces diverses  
  Dawne fotografie z Biblioteki Polskiej w Paryżu on-line  
 HOME > Annonces diverses
 Dawne fotografie z Biblioteki Polskiej w Paryżu on-line
 

W 2016 roku Polska Akademia Umiejętności i Polskie Towarzystwo Historyczno - Literackie / Biblioteka Polska w Paryżu realizowały wspólny projekt pt. "Dawne fotografie polskich emigrantów z Kolekcji artystycznych Biblioteki Polskiej w Paryżu", który otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”. Dzięki temu zainicjowano opracowanie i udostępnienie gromadzonego od XIX wieku zbioru fotografii, stanowiących ważne źródło do badań na kulturą emigracyjną Polaków we Francji. Projekt miał charakter komplementarny do PAUart. Zinwentaryzowano 630 i opracowano naukowo 805 fotografii, w tym 21 dagerotypów. Obiekty opublikowane zostały w domenie publicznej, z możliwością pobrania i wykorzystania do własnych celów wizerunków cyfrowych.

Wyselekcjonowane do udostępnienia fotografie w ramach projektu to bardzo różnorodne pod względem tematyki i treści zdjęcia, przynoszące ciekawy materiał do badań nad życiem, sztuką i kulturą polskiej emigracji we Francji. Są to najstarsze i najcenniejsze obiekty: przede wszystkim dagerotypy i zdjęcia ze spuścizny Władysława Mickiewicza, wśród których najliczniejsze są portrety rodzinne i kręgu towarzyskiego, m.in. portrety Adama Mickiewicza autorstwa Michała Szweycera i Nadara, wizerunki poety na łożu śmierci, liczne portrety samego Władysława Mickiewicza, Marii z Malewskich Mickiewiczowej, Cecylii z Szymanowskich Mickiewiczowej, Aleksandra Mickiewicza, Maryli Wereszczakówny, Antoine’a Bourdelle’a, Ignacego i Heleny Paderewskich. Ponadto opracowane zostały cenne dla historyków sztuki fotografie ze spuścizn Olgi Boznańskiej i Bolesława Biegasa, które oprócz ich portretów, dzieł, wnętrz atelier, ukazują krąg rodzinny, znajomych, przyjaciół i zleceniodawców. Uzupełnieniem tej tematyki jest kilkadziesiąt zdjęć rzeźb oraz fotografii o charakterze portretowym wykonanych także w pracowniach Franciszka Blacka, Edwarda Wittiga.
Na szczególną uwagę zasługują reprodukcje fotograficzne obrazów olejnych (64 szt.) z Łazienek Królewskich, wykonane w latach 30 XX w. przez Józefę Bułhakównę. 9 z nich to fotografie obiektów uznanych za zaginione w okresie II wojny światowej, figurujących na liście strat MKiDN i znanych tylko z niewyraźnych reprodukcji katalogów drukowanych. Są to m. in.: Diogenes z latarnią Gerrita Claesz. Bleker’a, Muszle Abrahama van Calraet (Kalraat), Jeździec na gniadym koniu oraz Kobieta na białym koniu Francesco Casanovy, Chłopiec z piłką Henri-Pierre’a Danloux, Psy myśliwskie na tle krajobrazu oraz Dzikie kaczki na tle pejzażu Roelandta Savery’a.

Pozostałe zdjęcia znajdują się głównie w albumach wśród których najcenniejsze są: album piktorialnych fotografii autorstwa Bogusława Kraszewskiego, bratanka powieściopisarza J.I. Kraszewskiego, przedstawiających rodzinne Dołhe oraz album z reprodukcjami dzieł sztuki m.in. Juliusza Kossaka, Franciszka Kostrzewskiego, Tytusa Maleszewskiego, Jana Matejki autorstwa Konrada Brandla, a także album z wielkoformatowymi fotografiami  wojny francusko-pruskiej "Ansichten vom Kriegsschauplatze" wydany przez Friedricha Bruckmanna w 1871 r. Ponadto opracowane zostały albumy: rodziny Wiktorii Lipkowskiej, Stanisława Londyńskiego poświęcony powstaniu pomnika Adama Mickiewicza w Paryżu dłuta Antoine’a Bourdelle’a, dokumentujący życie obozowe wojska polskiego w La Mandria di Chivasso z 1919 r., żywych rzeźb Olgi Desmond Lebende Marmor Bildwerke vom Schönheit Abend, autorstwa berlińskiego artysty fotografa Ottona Skowranecka, z pobytu Władysława Mickiewicza w Nowogródku z 1922 r. oraz nieznany wielkoformatowy album widoków i zabytków Rosji z ok. 1870 r.


 
 
       Copyright © Bibliothèque Polonaise de Paris. Tous droits réservés.