SHLP
Collections et musées
Rubrique rédactionnelle SHLP
Manifestations culturelles
Annonces diverses
Stypendium
Catalogues électroniques
Horaires d'ouverture / godziny otwarcia
Contacts
Liens
  Actualités  
  Archives 2023  
  Archives 2022  
  Archives 2021  
  Archives 2020  
  Archives 2019  
  Archives 2018  
  Archives 2017  
  Archives 2016  
  Archives 2015  
  Archives 2014  
  Archives 2013  
  Archives 2012  
  Archives 2011  
  2010 - L'Année Chopin  
  Przewodnik po zbiorach  
  Przewodnik po zbiorach  
  Słowo od redaktora  
  Chopin w Bibliotece Polskiej w Paryżu  
  Słowo wstępne prezesa  
  Kolekcje Artystyczne  
  Rękopisy i Archiwum  
  Dział biblioteczny  
  Wykaz skrótów  
  Ilustracje Kolekcji  
  Ilustracje Archiwów  
  Ilustracje Biblioteki  
  Archives Année Chopin  
  2010 - l'Année Chopin  
  Programme de l'Année Chopin à la BPP  
  Les Ballades du patrimoine par la Ville de Paris  
  Espace presse  
  Chopin de A à Z par Marie-Paule Rambeau  
  Archives 2010  
  Archives 2009  
  Archives 2008  
  Archives 2007  
  Archives 2006  
  Archives 2005  
  Biographies des Artistes  
 HOME > 2010 - L'Année Chopin > Przewodnik po zbiorach
 Przewodnik po zbiorach


 
CHOPIN
 
  Przewodnik po zbiorach
 Towarzystwa Historyczno-Literackiego/
Biblioteki Polskiej w Paryżu
 
 
 
 
 

 

 

Słowo od redaktora

 

«Chopin. Przewodnik po zbiorach Towarzystwa Historyczno-Literackiego/ Biblioteki Polskiej w Paryżu» jest najambitniejszym i najobszerniejszym z wydawnictw przygotowanych przez niniejszą instytucję w Roku Chopinowskim 2010, zainicjowanym przez Panią Danutę Dubois, dyrektor Biblioteki Polskiej. Prezentuje on dzieła sztuki, pamiątki, rękopisy, dokumenty, pierwodruki i opracowania, wyselekcjonowane według wspólnego klucza, jakim jest Fryderyk Chopin.

 więcej

 
 
 

 

 

Danuta Dubois, Dyrektor Biblioteki Polskiej w Paryżu

 

Chopin w Bibliotece Polskiej w Paryżu

 

Dwusetna rocznica urodzin Fryderyka Chopina jest na całym świecie okazją do złożenia hołdu temu uniwersalnemu artyście. Biblioteka Polska w Paryżu ma do tego szczególne powody. Fryderyk Chopin był jednym z pierwszych członków Towarzystwa Literackiego, z którego wywodzi się Towarzystwo Historyczno-Literackie, stojące dziś na straży niezwykle wartościowej spuścizny kompozytora znajdującej się w zbiorach Biblioteki Polskiej.

 więcej


 

 
 

 

C. Pierre Zaleski

 

Słowo wstępne prezesa Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu

 

Niniejsza publikacja dokumentuje obecność Fryderyka Chopina w zbiorach Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki Polskiej w Paryżu. Przedstawiony jest w niej wybór dokumentów  rękopiśmiennych i ikonograficznych oraz wydawnictw od czasów Chopina do czasów współczesnych dotyczących twórczości oraz życia kompozytora, jego związków z towarzystwami emigracyjnymi, a także jemu poświęcone dokonania biografów i muzykologów.  

 więcej

 

 
  

  Kolekcje Artystyczne  

  Dział rękopisów i Archiwum    

  Dział biblioteczny

           Kalendarium


 

 
 
         Copyright © Bibliothèque Polonaise de Paris. Tous droits réservés.