SHLP
Collections et musées
Rubrique rédactionnelle SHLP
Manifestations culturelles
Annonces diverses
Stypendium
Catalogues électroniques
Horaires d'ouverture / godziny otwarcia
Contacts
Liens
  Actualités  
  Archives 2023  
  Archives 2022  
  Archives 2021  
  Archives 2020  
  Archives 2019  
  Archives 2018  
  Archives 2017  
  Archives 2016  
  Archives 2015  
  Archives 2014  
  Archives 2013  
  Archives 2012  
  Archives 2011  
  2010 - L'Année Chopin  
  Przewodnik po zbiorach  
  Przewodnik po zbiorach  
  Słowo od redaktora  
  Chopin w Bibliotece Polskiej w Paryżu  
  Słowo wstępne prezesa  
  Kolekcje Artystyczne  
  Rękopisy i Archiwum  
  Dział biblioteczny  
  Wykaz skrótów  
  Ilustracje Kolekcji  
  Ilustracje Archiwów  
  Ilustracje Biblioteki  
  Archives Année Chopin  
  2010 - l'Année Chopin  
  Programme de l'Année Chopin à la BPP  
  Les Ballades du patrimoine par la Ville de Paris  
  Espace presse  
  Chopin de A à Z par Marie-Paule Rambeau  
  Archives 2010  
  Archives 2009  
  Archives 2008  
  Archives 2007  
  Archives 2006  
  Archives 2005  
  Biographies des Artistes  
 HOME > 2010 - L'Année Chopin > Przewodnik po zbiorach
 Dział biblioteczny
 
 
 Dział biblioteczny
 
 
 
 
                                    Wykaz skrótów 
 
 
 

 

Magdalena Głodek, Katarzyna Thomas

 

Wydania nutowe dzieł Fryderyka Chopina w kolekcjach Towarzystwa Historyczno-Literackiego / Biblioteki Polskiej w Paryżu

Kolekcja nut Zofii Zaleskiej, z domu Rosengardt

Pianistka Zofia Rosengardt (12 V 1824 Warszawa – 23 II 1868 Saint Étienne) była córką Józefy z domu Bańkowskiej i Józefa Rosengardta, żołnierza napoleońskiego i uczestnika powstania listopadowego. W Warszawie Zofia utrzymywała bliskie kontakty z rodziną Chopina, zwłaszcza z jego siostrami. W 1843 r. wyjechała do Paryża, mając nadzieję, że poparcie listowne sióstr Chopina ułatwi jej możliwość otrzymania lekcji u mistrza.

W Paryżu znalazła się w środowisku Wielkiej Emigracji, gdzie poznała m.in Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Klementynę z Tańskich Hoffmanową i Stefana Witwickiego. Ten ostatni umożliwił jej kontakt z kompozytorem. Oto co Chopin pisał do Zofii z Nohant 16 czerwca 1843 r.:

Rodzice i siostry, a teraz Witwicki tyle mi dobrego o Pani piszą – że mocno żałuję, iż nie miałem przyjemności poznania i słyszenia Jej przed moim wyjazdem do Paryża… Nie tracę jednak nadziei widzenia Pani za moim powrotem i stania się użytecznym, o ile tylko w mojej mocy będzie.

 Proszę przyjąć zapewnienie najlepszych życzeń moich.

F. Chopin¹

 

Pierwsza lekcja odbyła się w listopadzie 1843 r. Do połowy marca roku następnego było ich dziesięć, ze średnią częstotliwością raz na miesiąc. W tym samym czasie Zofia poznała Bohdana Zaleskiego (1802-1886), którego poślubiła w 1846 roku. Przez pewien czas mieszkali na południu Francji w Hyères, potem w Fontainebleau, następnie w Paryżu. Mieli sześcioro dzieci, z których dwoje zmarło bardzo wcześnie.

Dziennik Zofii Zaleskiej przynosi zarówno interesujący obraz epoki, jak i oryginalne charakterystyki wielu znanych postaci artystycznego środowiska emigracyjnego. Sama Zaleska jawi się w nim jako osoba niezwykle pobożna, żywiąca patriotyczne uczucia. Jej zapiski są znane i badane szczególnie ze względu na fragmenty poświęcone Chopinowi. Osobowość i zachowanie wirtuoza w codziennych sytuacjach Zofia opisuje z perspektywy uczennicy uwielbianego mistrza. Kreśląc w Dzienniku barwny portet Chopina, uwypukla jego wrażliwość a zarazem chwiejność nastrojów i burzliwy temperament.

Za specjalną namową Bohdana Zaleskiego Chopin udzielił jej jeszcze dwóch lekcji w kwietniu 1845 i marcu następnego roku. Jak wyjaśnia Jean-Jacques Eigeldinger długie przerwy między lekcjami podyktowane były usposobieniem Zofii – «neurotycznym sposobem bycia» przejawiającym się «egzaltowaną postawą i nieuporządkowaniem», co niewątpliwie miało wpływ na jej relacje z kompozy torem. Mimo złożonych osobowości mistrza i uczennicy, stosunki ich pozostały przyjacielskie. Fryderyk Chopin był świadkiem na ślubie Zofii z Bohdanem Zaleskim. Odbył się on w grudniu 1846 r., w kościele Św. Rocha. Na tę właśnie okazję skomponował dla młodej pary dwa utwory o charakterze religijnym². O dalszych losach ich przyjaźni wiemy niewiele, aczkolwiek dedykacja z 16 stycznia 1848 r. na tytułowej stronie oryginalnego wydania Sonaty op. 65³ świadczy o podtrzymaniu znajomości.

Biblioteka Polska w Paryżu posiada egzemplarz książki Wieszcze oratorium Bohdana Zaleskiego, Poznań, nakładem księgarnii J.K. Żupańskich, 1866, (BPP FN 9333) z dwiema dedykacjami autora:

– dla żony, Zofii Zaleskiej: Zofii – Bohdan – Paryż – d. 19 Marca 1866 r.

– dla Feliksa Michałowskiego: Książkę tę w upominku od wdzięcznej rodziny oddaję naszemu miłemu Feliksowi Michałowskiemu w St. Etienne, jako dobrą pamiątkę po ś.p. Zofii mojej, którą kochał i pielęgnował po bratersku w ostatnich dniach jej życia. Józef Bohdan Zaleski. Paryż – d. 10 Marca 1868r.

¹ KFC, II 1955, s.80
²  Jednym z utworów jest Veni creator - nieznany i niewydany autograf, prawdopodobnie w posiadaniu rodziny Bourbon-Parme.
³  Obecnie w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu. Sygnatura: BPP FN 1534 IV.

Źródła:

HORDYŃSKI, Władysław: Zofia Rosengardt Zaleska, uczennica Chopina i jej pamiętnik. «Rocznik Biblioteczny» 1961 (z. 1-4), s. 139-158.

EILGELDINGER, Jean-Jacques: Chopin w oczach swoich uczniów. Przeł. Zbigniew Skowron. Kraków: Musica Iagellonica, 2000.

Korespondencja F. Chopin, PIW, 1955, t. II.

 

 *  *  *

Pierwodruki i inne wydania dzieł Fryderyka Chopina należące do Zofii Zaleskiej, odziedziczyła Maryla Bohdana Okińczyc-Zaleska (1872-1949, adoptowana córka Dionizego Zaleskiego, syna Zofii Zaleskiej i jej męża Bohdana), która przekazała je w darze Bibliotece Polskiej w Paryżu.

Cała kolekcja była dotąd skatalogowana według nr op., nigdy nie była oprawiona, niektóre egzemplarze zachowały oryginalną okładkę z kolorowego papieru. Wszystkie te egzemplarze wymagają pilnej konserwacji. Najbardziej wartościowymi dziełami w tej kolekcji są: Sonata op. 58, która nosi rękopiśmienną dedykację Chopina: Pannie Zofii Rosengart (sic) oraz Sonata na fortepian i wiolonczelę op. 65 również z dedykacją dla: Pani Zaleskiej/ 16 Stycznia 48 Ch.

Oprócz kolekcji nut Zofii Rosengardt zostały włączone do tego katalogu wszystkie możliwe wydania dzieł Chopina znajdujące się w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Jest to katalog bez opisów materialnych, posiada jedynie ilość stron, dokładne daty i numery wydań oraz sygnatury BPP.

Ewa Talma-Davous, Anna Długosz

 

Œuvres pour piano par Frédéric Chopin - Leipzig, Aug. Cranz, (1898-1923)

 


 
 
       Copyright © Bibliothèque Polonaise de Paris. Tous droits réservés.