SHLP
Collections et musées
Rubrique rédactionnelle SHLP
Manifestations culturelles
Annonces diverses
Stypendium
Catalogues électroniques
Horaires d'ouverture / godziny otwarcia
Contacts
Liens
  Actualités  
  Archives 2023  
  Archives 2022  
  Archives 2021  
  Archives 2020  
  Archives 2019  
  Archives 2018  
  Archives 2017  
  Archives 2016  
  Archives 2015  
  Archives 2014  
  Archives 2013  
  Archives 2012  
  Archives 2011  
  2010 - L'Année Chopin  
  Przewodnik po zbiorach  
  Przewodnik po zbiorach  
  Słowo od redaktora  
  Chopin w Bibliotece Polskiej w Paryżu  
  Słowo wstępne prezesa  
  Kolekcje Artystyczne  
  Rękopisy i Archiwum  
  Dział biblioteczny  
  Wykaz skrótów  
  Ilustracje Kolekcji  
  Ilustracje Archiwów  
  Ilustracje Biblioteki  
  Archives Année Chopin  
  2010 - l'Année Chopin  
  Programme de l'Année Chopin à la BPP  
  Les Ballades du patrimoine par la Ville de Paris  
  Espace presse  
  Chopin de A à Z par Marie-Paule Rambeau  
  Archives 2010  
  Archives 2009  
  Archives 2008  
  Archives 2007  
  Archives 2006  
  Archives 2005  
  Biographies des Artistes  
 HOME > 2010 - L'Année Chopin > Przewodnik po zbiorach
 Słowo od redaktora
 
 
Słowo od redaktora
 
 

«Chopin. Przewodnik po zbiorach Towarzystwa Historyczno-Literackiego/ Biblioteki Polskiej w Paryżu» jest najambitniejszym i najobszerniejszym z wydawnictw przygotowanych przez niniejszą instytucję w Roku Chopinowskim 2010, zainicjowanym przez Panią Danutę Dubois, dyrektor Biblioteki Polskiej. Prezentuje on dzieła sztuki, pamiątki, rękopisy, dokumenty, pierwodruki i opracowania, wyselekcjonowane według wspólnego klucza, jakim jest Fryderyk Chopin.

Przygotowanie Przewodnika od początku wzbudzało wiele emocji: entuzjazm do zaprezentowania naszych bogatych kolekcji szerokiemu odbiorcy przemieszany był z obawami o rzetelne i wyczerpujące, a przede wszystkim spójne opracowanie tak różnorodnych zbiorów. Zaprezentowane w Przewodniku obiekty wyłuskane zostały w trakcie licznych kwerend przeprowadzonych przez pracowników, stażystów i przyjaciół – stałych współpracowników Biblioteki Polskiej we wszystkich jej działach: Kolekcjach Artystycznych, Dziale Rękopisów i Księgozbiorze Bibliotocznym.

Każdy z działów we własnym zakresie opracował swoje zbiory. Dla łatwiejszej orientacji, w publikacji zachowano podział na działy, choć rozgraniczenie obiektów nie zawsze jest oczywiste. Wnikliwy czytelnik zauważy na przykład, że w zbiorach Kolekcji znajduje się pewna liczba dokumentów życia społecznego i dokumentów ulotnych, jak również publikacji, które, ze względu na ich charakter, powinny znaleźć się w zbiorach Archiwum lub dziale Bibliotecznym. Elementy dotyczące przygotowania i przebiegu dwóch ważnych wystaw chopinowskich, mających miejsce w Bibliotece Polskiej w 1932 i 1937 r. znajdują się natomiast we wszystkich trzech działach.

Taki układ odzwierciedla charakter całości zbiorów Biblioteki, w której historia, sztuka i słowo pisane przeplatają się i dialogują we wspólnej służbie pamięci o polskiej emigracji we Francji.

Staraliśmy się w sposób najbardziej przejrzysty i wyczerpujący przedstawić kolekcje chopinianów Biblioteki Polskiej. Uzupełnieniem tej prezentacji jest syntetyczna biografia Fryderyka Chopina opracowana przez Marie-Paule Rambeau, jedną z najwybitniejszych znawczyń życia i twórczości kompozytora, a jednocześnie wieloletniego oddanego członka Towarzystwa Historyczno-Literackiego. Wyszczególnionym przez nią najważniejszym datom z życia Chopina towarzyszą jego kompozycje i pierwsze wydania nutowe. W części ilustracyjnej zaprezentowany został niewielki wybór cennych, w tym wielu rzadko eksponowanych obiektów. Dopełniają one tekst i odsłaniają odrobinę wizualnego bogactwa zbiorów Biblioteki. Sadzę, że stanowi ona wspaniały graficzny kadr dla słowa, które jest esencją Przewodnika. Każdy z działów zachował własne nazewnictwo sygnatur, w przypadku Kolekcji Artystycznych są to numery inwentarzowe odnośnie dzieł sztuki i pamiątek oraz sygnatury opisowe, pojedyncze lub zbiorowe w przypadku pozostałych obiektów. W dziale Rękopisów i Archiwum jednostki należące do zbioru Muzeum Adama Mickiewicza noszą sygnaturę zaczynającą się od MAM, jednostki opisane w Katalogu zbiorów THL/BPP noszą sygnaturę BPP, a jednostki zinwentaryzowane, ale nieobjęte jeszcze katalogiem noszą sygnaturę Akc., jednoznaczną z numerem akcesji. W dziale Bibliotecznym, najbardziej jednorodnym, występują dwa rodzaje sygnatur: zaczynające się od «FA» będącego skrótem od fonds ancien i oznaczającego zbiór dawny, oraz zaczynające się od «FN», analogicznie: fonds nouveau – zbiór nowy. Duża część z zaprezentowanych w Przewodniku obiektów to inéditia. Znajdującę się od dziesięcioleci w zbiorach Towarzystwa Historyczno Literackiego/Biblioteki Polskiej w Paryżu, nie doczekały sie dotychczas publikacji, przez co są znane jedynie wąskiemu gronu specjalistów. W oczekiwaniu na wydanie katalogów całości kolekcji poszczególnych działów Biblioteki, wybraliśmy formułę przewodnika, skromniejszą, ale dającą możliwość całościowego ich zaprezentowania. Formuła ta jest zgodna z celem naszej publikacji. Ma ona przede wszystkim wskazywać ścieżki do dalszej eksploracji badaczom spuścizny Fryderyka Chopina oraz jego licznym wielbicielom. Mam nadzieję, że mimo początkowych obaw i dzięki niesłabnącemu entuzjazmowi licznej ekipy, która pracowała nad przygotowaniem Przewodnika, oddajemy do rąk czytelników opracowanie rzetelne, interesujące i doskonale wprowadzające w zbiory chopinowskie najważniejszej polskiej instytucji w drugiej ojczyźnie Fryderyka Chopina.

Małgorzata Maria Grąbczewska

 

Fot. Projekt pomnika Fryderyka Chopina w Warszawie autorstwa Wacława Szymanowskiego,
fotografia z dedykacją dla Marii i Władysława Mickiewiczów, 1907

 


 
 
       Copyright © Bibliothèque Polonaise de Paris. Tous droits réservés.