SHLP
Collections et musées
Rubrique rédactionnelle SHLP
Manifestations culturelles
Annonces diverses
Stypendium
Catalogues électroniques
Horaires d'ouverture / godziny otwarcia
Contacts
Liens
  Actualités  
  Archives 2023  
  Archives 2022  
  Archives 2021  
  Archives 2020  
  Archives 2019  
  Archives 2018  
  Archives 2017  
  Archives 2016  
  Archives 2015  
  Archives 2014  
  Archives 2013  
  Archives 2012  
  Archives 2011  
  2010 - L'Année Chopin  
  Przewodnik po zbiorach  
  Przewodnik po zbiorach  
  Słowo od redaktora  
  Chopin w Bibliotece Polskiej w Paryżu  
  Słowo wstępne prezesa  
  Kolekcje Artystyczne  
  Rękopisy i Archiwum  
  Dział biblioteczny  
  Wykaz skrótów  
  Ilustracje Kolekcji  
  Ilustracje Archiwów  
  Ilustracje Biblioteki  
  Archives Année Chopin  
  2010 - l'Année Chopin  
  Programme de l'Année Chopin à la BPP  
  Les Ballades du patrimoine par la Ville de Paris  
  Espace presse  
  Chopin de A à Z par Marie-Paule Rambeau  
  Archives 2010  
  Archives 2009  
  Archives 2008  
  Archives 2007  
  Archives 2006  
  Archives 2005  
  Biographies des Artistes  
 HOME > 2010 - L'Année Chopin > Przewodnik po zbiorach
 Rękopisy i Archiwum
 

 Dział rękopisów i Archiwum

 

 
 

Lista chopinianów             Ilustracje

                                      

                                        Wykaz skrótów 

 
 

W zasobie rękopiśmiennym THL/BPP znajdują się liczne i różnorodne dokumenty poświęcone życiu i twórczości Fryderyka Chopina włącznie z autografami kompozytora. Poniższe zestawienie wyodrębnia autografy muzyczne, listy autografy, autografy, varia rękopiśmienne wokół Chopina oraz wykaz materiałów archiwalnych z lat 1910-1980.

Oryginały, autografy i varia zostały spisane na podstawie istniejących już katalogów rękopisów, inwentarza i księgi akcesyjnej.

Wykaz materiałów z lat 1910-1980 jest wyborem z powstającego obecnie inwentarza archiwum Towarzystwa Historyczno-Literackiego, archiwum Biblioteki Polskiej, spuścizn Franciszka Pułaskiego i Czesława Chowańca. Wynotowano je na użytek niniejszego wydawnictwa według kolejności spisu numerów akcesyjnych bez nadawania struktury wewnętrznej i układu tematycznego wyodrębnionych wstępnie archiwaliów. Znajdują się w nich informacje o wystawach chopinowskich organizowanych w Bibliotece Polskiej w roku 1932, 1937, obchodach rocznicowych w 1949 roku, faksymilia autografów, spisy eksponatów, wycinki prasowe, korespondencja w sprawie wystaw i udziału Biblioteki Polskiej w wystawach zewnętrznych, zaproszenia na koncerty i odczyty, wiersze i teksty o Chopinie. Rozpoznanie tej części zasobu, segregacja i wstępny opis materiałów jest wynikiem pracy Wiesława Filipczyka i Tomasza Skrzyńskiego.

Publikowany rejestr zawiera informacje o dokumentach już znanych odnotowanych w katalogach (lub w nich pominiętych) oraz o dokumentach, których wykrycie i rozpoznanie jest niespodzianką. Postępujące prace nad inwentarzem całości naszego zasobu rękopiśmiennego ujawniły istnienie dokumentów mających znaczenie dla wszystkich, którzy prowadzą studia nad Chopinem i jego twórczością. W 2007 roku, Marie-Paule Rambeau sklasyfi kowała papiery Suzanne i Denise Chainaye. Dzięki jej pracy nad porządkowaniem pożółkłych kart odżywa zapomniana dziś, powojenna epoka kultu Chopina. W spuściźnie tej znajdują się również mało wykorzystywane materiały dotyczące bliskich Chopina.

Listy Edouarda Ganche do Kazimierza Woźnickiego ujawniły się w czasie wytrwałych i skrupulatnych prac katalogowych Arkadiusza Roszkowskiego nad ogromną spuścizną Woźnickiego w latach 2006-2007. Są to inedita.

Do ineditów należą również ofi arowane Towarzystwu Historyczno- Literackiemu w 2009 roku przez Violaine i Romana Komorowskich, dwa listy Henryka Opieńskiego do Rity de Maugny. W jednym z nich kompozytor wspomina o swej pracy nad wydaniem listów Chopina.

Spis z pewnością nie jest kompletny, niemniej daje obraz różnorodności i bogactwa naszego zasobu rękopiśmiennego, jednocześnie napawa nadzieją, że kontynuacja prac archiwalnych przyniesie niespodzianki, które posłużą jako materiał do rozlicznych publikacji.

 

 Ewa Rutkowska

 

List Fryderyka Chopina do Ludwika Platera, 1840. BPP 444/9
Listy Edouarda Ganche do Kazimierza Woźnickiego 1917-1945. BPP AKW sygn tym IVB

 
 
       Copyright © Bibliothèque Polonaise de Paris. Tous droits réservés.