SHLP
Collections et musées
Rubrique rédactionnelle SHLP
Manifestations culturelles
Annonces diverses
Stypendium
Catalogues électroniques
Horaires d'ouverture / godziny otwarcia
Contacts
Liens
  Actualités  
  Archives 2023  
  Archives 2022  
  Archives 2021  
  Archives 2020  
  Archives 2019  
  Archives 2018  
  Archives 2017  
  Archives 2016  
  Archives 2015  
  Archives 2014  
  Archives 2013  
  Archives 2012  
  Archives 2011  
  2010 - L'Année Chopin  
  Przewodnik po zbiorach  
  Przewodnik po zbiorach  
  Słowo od redaktora  
  Chopin w Bibliotece Polskiej w Paryżu  
  Słowo wstępne prezesa  
  Kolekcje Artystyczne  
  Rękopisy i Archiwum  
  Dział biblioteczny  
  Wykaz skrótów  
  Ilustracje Kolekcji  
  Ilustracje Archiwów  
  Ilustracje Biblioteki  
  Archives Année Chopin  
  2010 - l'Année Chopin  
  Programme de l'Année Chopin à la BPP  
  Les Ballades du patrimoine par la Ville de Paris  
  Espace presse  
  Chopin de A à Z par Marie-Paule Rambeau  
  Archives 2010  
  Archives 2009  
  Archives 2008  
  Archives 2007  
  Archives 2006  
  Archives 2005  
  Biographies des Artistes  
 HOME > 2010 - L'Année Chopin > Przewodnik po zbiorach
 Kolekcje Artystyczne
 

Kolekcje Artystyczne

 

 
 

  Lista chopinianów        Ilustracje

                        

                                         Wykaz skrótów

 
 
 

 Wśród chopinianów znajdujących się w Kolekcjach Artystycznych Biblioteki Polskiej wyróżnić należy pamiątki bezpośrednio związane z Fryderykiem Chopinem. Przede wszystkim fotel pochodzący z ostatniego mieszkania kompozytora i zakupiony na pośmiertnej wyprzedaży przez jego przyjaciela, malarza, Teofila Kwiatkowskiego. Równie unikalny i sentymentalny charakter ma kosmyk włosów, zamykający w drewnianej owalnej ramce czułą pamięć po kompozytorze. Zarówno on, jak i odlew dłoni oraz maska pośmiertna, obie autorstwa Jean-Baptiste’a Clésingera, pochodzą z kolekcji Adama Mickiewicza. Pamiątki te oraz niektóre z licznych zgromadzonych w Bibliotece Polskiej portretów polskiego kompozytora, można oglądać na stałej ekspozycji, w tak zwanym «Salonie Chopina». Znajdują się tam rownież portrety przyjaciół i osobistości tworzących paryską orbitę Chopina: Franza Liszta, George Sand, Camille’a Pleyela, Juliana Fontany. Liczne portrety rzeźbiarskie zgromadzone na wystawie stanowią przykłady bogatej XX-wiecznej ikonografii kompozytora.

Większość chopinianów znajduje się jednak w niedostępnej dla szerokiej publiczności części Biblioteki. Są wśród nich między innymi nieocenionej wartości portrety Chopina i jego bliskich autorstwa Teofila Kwiatkowskiego, czy Władysława Oleszczyńskiego. Ikonografię chopinowską dopełniają graficzne widoki Żelazowej Woli, Warszawy i innych miejsc związanych z jego życiem. Wśród dzieł plastycznych warto wyróżnić nowatorskie i bogate w znaczenia prace Bolesława Biegasa inspirowane osobą i tworczością kompozytora.

Dużą część zbioru stanowi dokumentacja chopinowska, której gromadzenie rozpoczęte zostało przy okazji zorganizowanej w 1937 roku w Bibliotece wystawy «Frédéric Chopin, George Sand et leurs amis». Składają się na nią liczne reprodukcje, wycinki prasowe, artykuły, druki ulotne, afisze i programy koncertów.

Wśród bogatego zbioru liczącego kilkaset obiektów, znajdują się przedmioty rzadkie i unikatowe, takie jak fotografia projektu pomnika Wacława Szymanowskiego z jego dedykacją dla Władysława Mickiewicza. Liczna kolekcja medali i plakatów pozwala prześledzić historię festiwali chopinowskich, zarówno polskich jak międzynarodowych. Na podkreślenie zasługuje zespół negatywów na szkle powstałych przy okazji prac nad katalogiem do wspomnianej wystawy z 1937 r. Część z eksponowanych na niej obiektów uległo zniszczeniu lub zaginęło w czasie II wojny światowej i niniejsze negatywy stanowią niekiedy jedyny ślad po nich. W zbiorach Biblioteki znajdują się także reprodukcje pocztówkowe obrazów i fotografii związanych z kompozytorem, dokumentacja dotycząca obchodów ważnych rocznic urodzin i śmierci oraz wystaw poświęconych Chopinowi.

Zbiór ten, hybrydyczny i niejednorodny, powstał przede wszystkim z darów, zarówno samych artystów (Teofil Kwiatkowski, Bolesław Biegas), jak i mecenasów (Władysław Dąbrowski, Tadeusz Mazowiecki) i zbiorów rodzinnych (Kolekcja przekazana przez Władysława Mickiewicza).

 

 Anna Czarnocka, Małgorzata Maria Grąbczewska

 

Plakat informujący o sprzedaży wyposażenia mieszkania Chopina po jego śmierci, 1849
Fryderyk Chopin, rysunek wg medalu autorstwa Antoine Bovy, 1856

 
 
       Copyright © Bibliothèque Polonaise de Paris. Tous droits réservés.