SHLP
Collections et musées
Rubrique rédactionnelle SHLP
Manifestations culturelles
Annonces diverses
Stypendium
Catalogues électroniques
Horaires d'ouverture / godziny otwarcia
Contacts
Liens
  Actualités  
  Archives 2023  
  Archives 2022  
  Archives 2021  
  Archives 2020  
  Archives 2019  
  Archives 2018  
  Archives 2017  
  Archives 2016  
  Archives 2015  
  Archives 2014  
  Archives 2013  
  Archives 2012  
  Archives 2011  
  2010 - L'Année Chopin  
  Przewodnik po zbiorach  
  Przewodnik po zbiorach  
  Słowo od redaktora  
  Chopin w Bibliotece Polskiej w Paryżu  
  Słowo wstępne prezesa  
  Kolekcje Artystyczne  
  Rękopisy i Archiwum  
  Dział biblioteczny  
  Wykaz skrótów  
  Ilustracje Kolekcji  
  Ilustracje Archiwów  
  Ilustracje Biblioteki  
  Archives Année Chopin  
  2010 - l'Année Chopin  
  Programme de l'Année Chopin à la BPP  
  Les Ballades du patrimoine par la Ville de Paris  
  Espace presse  
  Chopin de A à Z par Marie-Paule Rambeau  
  Archives 2010  
  Archives 2009  
  Archives 2008  
  Archives 2007  
  Archives 2006  
  Archives 2005  
  Biographies des Artistes  
 HOME > 2010 - L'Année Chopin > Przewodnik po zbiorach
 Chopin w Bibliotece Polskiej w Paryżu
 

Danuta Dubois, Dyrektor Biblioteki Polskiej w Paryżu

Chopin w Bibliotece Polskiej w Paryżu

 

Dwusetna rocznica urodzin Fryderyka Chopina jest na całym świecie okazją do złożenia hołdu temu uniwersalnemu artyście. Biblioteka Polska w Paryżu ma do tego szczególne powody. Fryderyk Chopin był jednym z pierwszych członków Towarzystwa Literackiego, z którego wywodzi się Towarzystwo Historyczno-Literackie, stojące dziś na straży niezwykle wartościowej spuścizny kompozytora znajdującej się w zbiorach Biblioteki Polskiej.

Należą do niej rękopisy, korespondencja, pierwodruki dzieł, pamiątki, a także kilka przejmujących dzieł sztuki upamiętniających życie i śmierć kompozytora. Część tej kolekcji eksponowana jest w świeżo odrestaurowanym i zmodernizowanym Salonie Chopina, którego obecna aranżacja nawiązuje do akwareli Teofila Kwiatkowskiego, przedstawiającej ostatnie paryskie mieszkanie kompozytora przy Placu Vendôme. Dzięki odtworzeniu dekoracji ścian, wykładziny, kominka i dopełnieniu wystroju fortepianem z epoki oraz fotelem należącym niegdyś do artysty, udało się przekazać atmosferę intymnego XIX-wiecznego saloniku. To jedyne w tej części Europy muzeum poświęcone Chopinowi stało się punktem wyjścia do uczczenia rocznicy jego urodzin, którą obchodzimy jako Polacy, miłośnicy muzyki, ale przede wszystkim strażnicy pamiątek, bezcennych dokumentów i dzieł sztuki będących świadectwem geniusza Chopina.

Rok 2010 jest dla nas prawdziwym wyzwaniem. Opracowaliśmy bogaty program obejmujący wystawy, koncerty, sympozja naukowe. Stanowi on ważną część obchodów narodowych Roku Chopinowskiego 2010 we Francji, drugiej ojczyźnie Fryderyka Chopina. Powiększyliśmy również stałą ekspozycję o wystawę poświęconą kompozytorowi i jego twórczości na tle europejskiego środowiska, w którym obracał się w Paryżu. Dodatkowa przestrzeń ekspozycyjna pozwoliła na pokazanie skarbów znajdujących się w naszych kolekcjach, a także zaprezentowanie cennych obiektów pochodzących ze zbiorów prywatnych, znanych do tej pory jedynie bardzo wąskiemu kręgowi miłośników Chopina. Sercem wystawy jest historyczny fortepian z 1845 r. marki Pleyel, który po renowacji odzyskał nie tylko blask, ale również wspaniałe brzmienie.

Nie wszystko jednak można pokazać, nawet w ramach dużej wystawy. Dlatego właśnie podjęłam inicjatywę opracowania i opublikowania całości naszych zbiorów związanych z Chopinem. Zamysł ten jest czymś zupełnie nowym w działalności Biblioteki Polskiej. Jego realizacja wymagała zaangażowania pracowników wszystkich działów: rękopisów, kolekcji artystycznych i biblioteki. Przeprowadzone zostały długotrwałe poszukiwania w celu wydobycia na światło dzienne nawet najdrobniejszych świadectw dotyczących życia, twórczości i kultu Chopina. Pragnę tutaj skierować wyrazy podziękowania do moich współpracowników zaangażowanych w redakcję tej publikacji.

W niniejszym przewodniku czytelnik znajdzie listę bezcennych autografów, zarówno Chopina jak i osób z jego najbliższego otoczenia. Zestawienie tych archiwaliów (autografów muzycznych, listów autografów, variów rękopiśmiennych wokół Chopina oraz wykazu materiałów archiwalnych z lat 1910-1980) zainteresuje nie tylko badaczy i specjalistów zajmujących się twórczością kompozytora. Po raz pierwszy udostępnione zostały archiwa wystaw chopinowskich, zorganizowanych w Bibliotece w roku 1932 i 1937. Pozostają one niewyczerpanym źródłem informacji m.in. o zaginionych podczas drugiej wojny światowej pamiątkach. Katalog zawiera również spisy nutowych edycji dzieł Fryderyka Chopina, wśród których znajdują się pierwodruki oraz rzadkie egzemplarze z odręcznymi dedykacjami lub zapiskami kompozytora. Wśród publikacji zwartych i czasopism przechowanych w naszych magazynach i w większości dostępnych w czytelni znajdują się liczne „perełki”: unikatowe pierwsze wydania, kolekcjonerskie albumy i akta konferencyjne. Ważną częścią tego przewodnika jest także kalendarium życia i twórczości kompozytora.

Obiekty sztuki i dokumenty ikonograficzne związane z Chopinem z naszych kolekcji artystycznych również zasługują na szczególną uwagę. Portrety kompozytora, zwłaszcza te z natury, kosmyk jego włosów, maska pośmiertna czy odlew dłoni to przede wszystkim świadectwa życia, ale również sentymentalne, intymne pamiątki, pozwalające zobaczyć go w bardziej osobistym wymiarze. W zbiorach artystycznych Biblioteki Polskiej zachowała się też olbrzymia dokumentacja, dotycząca obchodów rocznic urodzin i śmierci Chopina, dedykowanych mu festiwali, koncertów i wystaw: programy, plakaty, zaproszenia są wspaniałym i niedocenionym dotąd źródłem.

Negatywy na szkle, ze względu na ich kruchość i unikalność nieudostępniane i nieeksponowane, zostały w większości wykonane przy okazji wystawy w 1937 r. Zachowane na nich dokumenty uległy częściowo zniszczeniu w Warszawie we wrześniu 1939 r. Publikując te wszystkie ineditia zapraszamy badaczy i miłośników Chopina do zainteresowania się naszymi zbiorami.

W najbliższych planach Biblioteki jest zorganizowanie wystawy najcenniejszych archiwaliów chopinowskich z naszych zbiorów oraz kontynuacja i rozszerzenie oferty wydawniczej o kolejne pozycje katalogowe, w tym o album z najcenniejszymi eksponatami naszych chopinowskich zbiorów. Tę politykę otwarcia, a więc jak najszerszego udostępniania naszych kolekcji, łączymy z działaniami edukacyjnymi oraz stałą promocją Chopina i kultury polskiej we Francji.

Projektu tego nie udałoby się zrealizować bez wsparcia dwóch instytucji: współwłaściciela Biblioteki Polskiej w Paryżu i naszego długoletniego partnera, Polskiej Akademii Umiejętności oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który dofinansowało publikację i cały nasz program obchodów dwustulecia urodzin Chopina w ramach programu PROMESA – Chopin 2010.

Oddając ten przewodnik w ręce czytelników wierzę, że zachęci on do wizyty w Bibliotece Polskiej w Paryżu.

 

Fot. Bolesław Biegas, Fryderyk Chopin (Harfa Natchnienia), 1908


 
 
       Copyright © Bibliothèque Polonaise de Paris. Tous droits réservés.